От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 1276 решения по 558 партиди.
№ на КР Име на оператора Площадка Контролен орган Решение за Дата на публикуване Място на публкуване Решението влиза в сила
1 1-Н3/2017 "КЦМ" АД гр. Пловдив РИОСВ-Пловдив Издаване 24.10.2017 в. "Капитал Дейли" 08.11.2017
история
1/2004 "КЦМ" АД гр. Пловдив РИОСВ-Пловдив Издаване 24.06.2004 в. "24 часа" 10.07.2004
1/2007 Актуализация 11.05.2007 в. “24часа” 26.05.2007
Актуализация 16.01.2009 в. „Новинар” 31.01.2009
1-Н1/2011 Издаване 18.11.2011 в. "Капитал Дейли" 02.12.2011
1-Н2/2013 Издаване 12.07.2013 в. Капитал Дейли 26.07.2013
Актуализация 02.12.2015 в. "Капитал Дейли" 16.12.2015
Актуализация 18.01.2017 в. "Капитал Дейли" 02.02.2017
1-Н3/2017 Издаване 24.10.2017 в. "Капитал Дейли" 08.11.2017
2 2-Н2/2013 "Монбат" АД гр. Монтана РИОСВ-Монтана Издаване 23.07.2013 в. "Капитал Дейли" 06.08.2013
история
2/2004 "Монбат" АД гр. Монтана РИОСВ-Монтана Издаване 25.06.2004 в. "24 часа" 09.07.2004
2/2006 Изменение 21.04.2006 в. "24 часа" 06.05.2006
2-Н1/2010 Издаване 07.06.2010 в. "Дневник" 21.06.2010
2-Н2/2013 Издаване 23.07.2013 в. "Капитал Дейли" 06.08.2013
3 3-Н2/2013 “Тракия Глас България ”ЕАД гр. Търговище РИОСВ-Шумен Актуализация 15.05.2018 в. "24 часа" 30.05.2018
история
3/2004 “Тракия Глас България ”ЕАД гр. Търговище РИОСВ-Шумен Издаване 09.07.2004 в.”Труд” 25.08.2004
3/2006 Актуализация 21.04.2006 в. „24 часа” 06.05.2006
3-Н1/2009 Издаване 23.10.2009 в. "24 часа" 06.11.2009
Актуализация 17.08.2012 в. „Капитал Дейли“ 31.08.2012
3-Н2/2013 Издаване 16.08.2013 в. "Капитал Дейли" 30.08.2013
Актуализация 21.12.2015 в."Капитал Дейли" 04.01.2016
Актуализация 30.05.2017 в. "Капитал Дейли" 14.06.2017
Актуализация 15.05.2018 в. "24 часа" 30.05.2018
4 4/2004 „Промет стиил” EАД гр. Бургас РИОСВ-Бургас Поправяне 27.11.2018 в. "24 часа" 12.12.2018
история
4/2004 “Промет стиил” АД гр. Бургас РИОСВ-Бургас Издаване 24.07.2004 в.”Труд” 08.08.2004
„Промет стиил” EАД Изменение 23.10.2015 в."Капитал Дейли" 05.11.2015
Актуализация 21.03.2018 в. "24 часа" 05.04.2018
Поправяне 27.11.2018 в. "24 часа" 12.12.2018
5 5-Н1/2010 "Екопроект" ООД гр.Враца РИОСВ-Враца Актуализация 26.03.2013 в. "Капитал Дейли" 09.04.2013
история
5/2004 "Екопроект" ООД гр.Враца РИОСВ-Враца Издаване 24.07.2004 в. "Труд" 08.08.2004
5-Н1/2010 Издаване 26.02.2010 в. „Дневник” 12.03.2010
Поправяне
Актуализация 26.03.2013 в. "Капитал Дейли" 09.04.2013
6 6-Н2/2015 “Лукойл Нефтохим Бургас” АД гр. Бургас РИОСВ-Бургас Актуализация 31.08.2018 в. "24 часа" 15.09.2018
история
6/2004 “Лукойл Нефтохим Бургас” АД гр. Бургас РИОСВ-Бургас Издаване 05.11.2004 в. “Труд” 20.11.2004
6/2006 Актуализация 15.07.2006 в. „Новинар” 30.07.2006
6-Н1/2009 Издаване 08.05.2009 в. „Новинар” 23.05.2009
Актуализация 18.12.2012 в. "Капитал Дейли" 01.01.2013
6-Н2/2015 Издаване 19.05.2015 в. "Капитал Дейли" 02.06.2015
Актуализация 31.08.2018 в. "24 часа" 15.09.2018
7 7/2004 “ЛАКПРОМ” АД с. Световрачене РИОСВ-София Отмяна 03.06.2011 в. "Дневник" 17.06.2011
история
7/2004 “ЛАКПРОМ” АД с. Световрачене РИОСВ-София Издаване 22.11.2004 в. "Дневник" 07.12.2004
Отмяна 03.06.2011 в. "Дневник" 17.06.2011
8 8-Н1/2015 “Неохим” АД гр. Димитровград, площадка А РИОСВ-Хасково Издаване 28.08.2015 в."Капитал Дейли" 11.09.2015
история
8/2004 “Неохим” АД гр. Димитровград, площадка А РИОСВ-Хасково Издаване 17.12.2004 в.”24 часа” 01.01.2005
Актуализация 21.04.2006 в.”24 часа ” 06.05.2006
8-Н1/2015 Издаване 28.08.2015 в."Капитал Дейли" 11.09.2015
9 9/2004 “Неохим” АД гр. Димитровград, площадка Б РИОСВ-Хасково Издаване 17.12.2004 в.”24 часа” 01.01.2005
история
9/2004 “Неохим” АД гр. Димитровград, площадка Б РИОСВ-Хасково Издаване 17.12.2004 в.”24 часа” 01.01.2005
10 10-Н1/2011 „БИОВЕТ” АД гр. Разград РИОСВ-Русе Актуализация 06.02.2019 в. "24 часа" 21.02.2019
история
10/2004 “Балканфарма-Разград” гр. Разград РИОСВ-Русе Издаване 17.12.2004 в. "24 часа" 01.01.2005
10-Н1/2011 „БИОВЕТ” АД - клон Разград Издаване 20.04.2011 в. "Дневник" 04.05.2011
Актуализация 21.06.2012 в. "Капитал Дейли" 05.07.2012
„БИОВЕТ” АД Актуализация 28.04.2014 в. „Капитал Дейли“ 12.05.2014
Актуализация 17.09.2015 в. "Капитал Дейли " 01.10.2015
Актуализация 24.10.2017 в. "Капитал Дейли" 08.11.2017
Актуализация 15.05.2018 в. "24 часа" 30.05.2018
Актуализация 01.10.2018 в. "24 часа" 16.10.2018
Актуализация 06.02.2019 в. "24 часа" 21.02.2019