От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 110 решения по 48 партиди.
№ на КР Име на оператора Площадка Контролен орган Решение за Дата на публикуване Място на публкуване Решението влиза в сила
3 3-Н2/2013 “Тракия Глас България ”ЕАД гр. Търговище РИОСВ-Шумен Актуализация 15.05.2018 в. "24 часа" 30.05.2018
история
3/2004 “Тракия Глас България ”ЕАД гр. Търговище РИОСВ-Шумен Издаване 09.07.2004 в.”Труд” 25.08.2004
3/2006 Актуализация 21.04.2006 в. „24 часа” 06.05.2006
3-Н1/2009 Издаване 23.10.2009 в. "24 часа" 06.11.2009
Актуализация 17.08.2012 в. „Капитал Дейли“ 31.08.2012
3-Н2/2013 Издаване 16.08.2013 в. "Капитал Дейли" 30.08.2013
Актуализация 21.12.2015 в."Капитал Дейли" 04.01.2016
Актуализация 30.05.2017 в. "Капитал Дейли" 14.06.2017
Актуализация 15.05.2018 в. "24 часа" 30.05.2018
32 32/2005 “Топлофикация - Шумен” ЕАД гр. Шумен РИОСВ-Шумен Актуализация 31.01.2017 в. "Капитал Дейли" 15.02.2017
история
32/2005 “Топлофикация - Шумен” ЕАД гр. Шумен РИОСВ-Шумен Издаване 08.04.2005 в. „24 часа” 23.03.2005
Актуализация 31.01.2017 в. "Капитал Дейли" 15.02.2017
39 39/2005 “МЕГА ГРУП” ЕАД гр. Смядово РИОСВ-Шумен Актуализация 11.01.2019 в. "24 часа" 26.01.2019
история
39/2005 “МЕГА ГРУП” АД гр. Смядово РИОСВ-Шумен Издаване 15.04.2005 в. „24 часа” 30.04.2005
“МЕГА ГРУП” ЕАД Актуализация 11.01.2019 в. "24 часа" 26.01.2019
86 “НОВО СТЪКЛО” ЕАД гр. Нови пазар РИОСВ-Шумен Неиздаване 21.04.2006 в. "24 часа" 06.05.2006
история
“НОВО СТЪКЛО” ЕАД гр. Нови пазар РИОСВ-Шумен Неиздаване 21.04.2006 в. "24 часа" 06.05.2006
109 109/2006 “Максам СЕ България” ЕАД гр. Смядово РИОСВ-Шумен Отмяна 12.11.2014 в. "Капитал Дейли" 26.11.2014
история
109/2006 “ЕЛОВИЦА” АД гр. Смядово РИОСВ-Шумен Издаване 15.07.2006 в. "24 часа" 30.07.2006
“Максам СЕ България” ЕАД Изменение 27.10.2011 в. "Дневник" 10.11.2011
Отмяна 12.11.2014 в. "Капитал Дейли" 26.11.2014
111 111/2006 "КЕРАМАТ” АД гр. Каспичан РИОСВ-Шумен Актуализация 12.01.2017 в. Капитал Дейли" 27.01.2017
история
111/2006 "КЕРАМАТ” АД гр. Каспичан РИОСВ-Шумен Издаване 15.07.2006 в. „24 часа” 30.07.2006
Актуализация 27.11.2009 в. „Дневник” 11.12.2009
Актуализация 12.01.2017 в. Капитал Дейли" 27.01.2017
113 113/2006 “КЕРАМАТ” АД гр. Каспичан, цех Ветрище РИОСВ-Шумен Отмяна 30.05.2013 в. "Капитал Дейли" 13.06.2013
история
113/2006 “КЕРАМАТ” АД гр. Каспичан, цех Ветрище РИОСВ-Шумен Издаване 17.11.2006 в. "24 часа" 02.12.2006
Отмяна 30.05.2013 в. "Капитал Дейли" 13.06.2013
121 121-Н1/2011 “ЕНЕРСИС” АД гр. Търговище РИОСВ-Шумен Актуализация 23.04.2018 в. "24 часа" 09.05.2018
история
121/2006 “ЕНЕРГИЯ” АД гр. Търговище РИОСВ-Шумен Издаване 17.11.2006 в. „24 часа” 02.12.2006
Актуализация 14.11.2008 в. „24 часа” 29.11.2008
“ЕНЕРСИС” АД Издаване 01.06.2011 в. „Дневник” 15.06.2011
121-Н1/2011 Актуализация 02.10.2013 в. „Капитал Дейли“” 16.10.2013
Актуализация 23.04.2018 в. "24 часа" 09.05.2018
128 128/2006 "Керамат" АД гр. Каспичан, цех Дивдядово РИОСВ-Шумен Издаване 17.11.2006 в. "24 часа" 02.12.2006
история
128/2006 "Керамат" АД гр. Каспичан, цех Дивдядово РИОСВ-Шумен Издаване 17.11.2006 в. "24 часа" 02.12.2006
159 “Тайфун-БГ” ООД с. Ловец РИОСВ-Шумен Неиздаване 06.07.2007 в. "24 часа" 21.07.2007
история
“Тайфун-БГ” ООД с. Ловец РИОСВ-Шумен Неиздаване 06.07.2007 в. "24 часа" 21.07.2007