От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 16631 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Приложима процедура Статус
БД - ОВОС - 142 - 2016 4097 „Изграждане на спортни съоръжения и паркинг в поземлени имоти с идентификатори 02676.1.929 и площ 20.840 дка и 02676.1.930 с площ 37.134 дка по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Банско, общ. Банско, обл. Благоевград“ Община Банско Подлежи на задължителна ОВОС Прекратена с решение № №БД-59-П/2016
БД - ОВОС - 121 - 2016 3752 “Създаване на насаждения от боровинки в имот № 007007, землище на с. Балдево, община Гърмен, област Благоевград“ „КООП-1“ ЕООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №19-АПК/28.10.2016
БД- ОВОС - 112 - 2016 3323 „Изграждане на животновъдна ферма, кланичен пункт и мандра в поземлен имот №019009 в землището на гр. Симитли, община Симитли, област Благоевград“ Димитър Стоянов Павлов Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № БД-47-П/2016
БД - ОВОС - 60 - 2017 4398 „Изграждане на кравеферма в имот № 002219, местност „Граматиковица“, землище на с. Лъжница, община Гоце Делчев, област Благоевград“ Мохарем Хаджи Прекратена с решение № БД-39-П/2017
БД - ОВОС - 43 - 2017 3983 „Добив на подземни богатства – строителни материали – пясъци и чакъли от участък „Зад дигата“ на находище „Вълково“, землище на с. Вълково, община Сандански, област Благоевград“ „БИСТРИЦА“ ООД Прекратена с решение № БД-23-П/2017
БД - ОВОС - 41 - 2017 201 “Реконструкция на път BLG1181 и BLG1176 към местността „Рупите“, община Петрич, област Благоевград“ Община Петрич Прекратена с решение № БД-22-П/2017
БД - ОВОС - 02 - 2017 4706 „Площадка за разкомплектоване на излезли от употреба моторни превозни средства с магазин за авточасти втора употреба, склад, автомивка и автосервиз в поземлени имоти с идентификатори 56126.237.52, 56126.237.54 и 56126.237.55 по одобрени кадастрална карта и кадастрални регистри на гр. Петрич, общ. Петрич, обл. Благоевград“ „ХРИС-БУЖ“ ООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № №БД-02-П/2017
БД-ОВОС - 103 - 2016 2163 “Изграждане на рибовъдно стопанство - запазване на заварен строеж – 2 бр. рибарници и 3 бр. сгради в имот № 000879, землище на с. Горна Брезница, община Кресна, област Благоевград“ "Ванико - 2015" ООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № БД-45-П/2016
СЗ-ОВОС-121-ПР-2015 4762 Изграждане на генераторна станция за производство на азот в УПИ XXXI-8707, кв. 31 по плана за гр. Казанлък, общ. Казанлък. "М+С ХИДРАВЛИК" АД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № СЗ-121-ПР/2015
СЗ-ОВОС-110-ПР-2015 4933 Засаждане на лозово насаждение от винени сортове и изграждане на система за капково напояване на площ от 21, 1969 ха в имоти с №№ 011001; 011003; 011006; 011014; 011016; 011017; 011019; 011020; 011021; 011024; 011025; 011026; 011027; 011028; 011029; 011030; 011031; 011032; 011033; 011034; 011035; 011036; 011037; 01108; 011039; 011040; 011041; 012001; 012002; 012003; 012004; 012005; 012007; 012008; 012009; 012010; 012012; 014003; 014004; 014005; 014006; 014007; 014008; 014009; 014012; 014013; 015001; 015002; 015003; 015004; 015005; 015006; 015007; 015008; 015009 и 015010 разположени в местностите "Ченгеля" и "Старите лозя" в землището на с. Горно Александрово, общ. Сливен. "МАРВИН" ООД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № СЗ-110-ПР/2015