От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
От
До
Намерени 1933 досиета.
№ на досие Входящ номер Наименование на плана/програмата Възложител Приложима процедура Статус
РУ-ОВОС-215-2006 АО 6894/12.12.2006 Изграждане на търговска база с шоурум за подови настилки и подземен паркинг Картекс П ООД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № РУ-06-ПР/2007
РУ-ОВОС-214-2006 АО 6888/12.12.2006 Увеличаване на производствения капацитет на инсталация за растителни масла от 30 тона на денонощие на 100 тона Галакс ойл ООД Подлежи на процедура по преценяване Прекратена с решение № РУ-29-ПР/2007
РУ-ОВОС-213-2006 АО 6653/28.11.2006 Разработване на находище "Батин Канарите" за добив на ломен камък Скални Материали АД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № РУ-07-ПР/2007
РУ-ОВОС-210-2006 АО 7055/22.12.2006 Изграждане на хипермаркет "PRAKTIKER" Спарки АД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № РУ-163-ПР/2006
РУ-ОВОС-209-2006 АО 6975/18.12.2006г. Промяна предназначението и преустройство на съществуващ краварник в сграда за угояване на 900 броя прасета И. Йорданов Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № РУ-156-ПР/2006
РУ-ОВОС-207-2006 АО 6908/13.12.2006 Създаване на трайно насаждение от обълчинска вишна и монтиране на капково напояване М. Борисова Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № РУ-154-ПР/2006
РУ-ОВОС-206-2006 АО 6905/13.12.2006 Създаване на малиново насаждение и монтиране на капково напояване К. Кирилов Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № РУ-155-ПР/2006
РУ-ОВОС-205-2006 АО 6886/12.12.2006 Изграждане на търговски център за продажба на мебели СД К и К-Николов, Колев и сие Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № РУ-159-ПР/2006
РУ-ОВОС-202-2006 АО 6844/08.12.2006 Изграждане на търговски комплекс "Доверие-Бриколаж" Доверие-Брико АД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № РУ-158-ПР/2006
РУ-ОВОС-201-2006 АО 6843/08.12.2006 Изграждане на бензиностанция и газостанция с 3 комбинирани колонки Лукойл БългарияЕООД Подлежи на процедура по преценяване Приключила с решение № РУ-152-ПР/2006