Основни данни Възложител Възложител Наименование/Име "Лукел" ООД
Инвестиционно предложение Инвестиционно предложение Наименование на инвестиционното предложение Малка ВЕЦ "Карлуково" на течащи води на р. Искър, водовземане от р. ИСкър, с мощност 2400кВт
Входящ номер 3857
Дата 18.11.2004
Местоположение Област Ловеч
Община Луковит
Населено място Карлуково
№ на имоти 332005, 332018, 332019
Компетентен орган Номер на досие ПН-ОВОС-79-2004
Компетентен орган РИОСВ-Плевен
Уведомяване Уведомление Уведомление за инвестиционно предложение Наименование Малка ВЕЦ "Карлуково" на течащи води на р. Искър, водовземане от р. ИСкър, с мощност 2400кВт
Преценяване Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Искане за преценяване на необходимостта от ОВОС Получено на 18.11.2004
Искане
Решение Решение № на решение ПН 82 ПР/2004
Дата на решението 17.12.2004
Поискана ли е ОВОС не
Решение